Asány

Ásany čili dokonalé polohy byly sděleny či přijaty pokročilými učiteli jógy jako prostředek k ovlivnění ducha, těla i mysli. Ásany se dělí na statické a rovnovážné. Statické ásany posilují či mírně blokují toky energie v našem těle, otevírají určité čakry a tím optimalizují proudění energie. Kdysi se v těchto polohách i meditovalo. V dnešní době se obecně nedoporučuje setrvávat v těchto polohách příliš dlouho a pro meditaci se používají pouze vybrané - meditační ásany. Rovnovážné polohy slouží pro posílení tělesné i duševní rovnováhy.

Všechny ásany, pokud jsou správně prováděny, pomáhají odstraňovat energetické i fyzické bloky. Je však třeba respektovat aktuální fyzická omezení a velmi dbát na správné a nenásilné provedení.

Ásana má být stálá a pohodlná a během ní by tělo, mysl a vědomí člověka mělo tvořit harmonický celek. Proto správné provedení ásany vyžaduje zapojení celé osobnosti, koncentrovanou mysl, vědomí fyzického stavu, řízený pohyb v souladu s dechem bez zbytečného napětí i relaxaci svalů.

Ásany jsou prostředkem, který pomáhá člověku upevnit zdraví, získat fyzickou iduševní rovnováhu, pozitivní myšlení a objevit cestu k vyššímu stavu vědomí. Polohy působí do hloubky na fyzické, energetické i duševní úrovni. Pravidelným prováděním ásan člověk získává pružné a odolné tělo, lepší schopnost soustředění a klidnou a prohloubenou mysl.

V pozicích se učíme pozorovat jemné oblasti vlastního bytí, rozumět zákonitostem těla i mysli. Učíme se chápat hnutí, podněty a síly, vystupující z našeho podvědomí, vznik a působení emocí, přičemž můžeme vědomě omezovat nižší a pěstovat vyšší. Pomohou upravit životní řád a uvést tělo i mysl do harmonie. Jsou-li ásany prováděny s klidnou myslí, mají charakter přírodního léčení a nemají negativní vlivy.
Avšak celistvosti osobnosti a vyšších stavů vědomí může být dosahováno jen při pochopení a realizaci základních jógových principů. Bez dodržování principů jamy a nijamy nelze na cestě jógy postoupit daleko. Lež má krátké nohy. Samotné nebo násilné provádění ásan nemůže přinést očekávaný výsledek, není-li člověk upevněn v samotném základu. Nestálost, napětí a zmatek mysli se mohou naopak zvětšit.
To platí pro provádění náročnějších ásan a zejména pak při praktikování dalších stupňů Patandžaliho stezky.

Vyrobila DS Websites