Buddhova stezka

Postupů hathajógy i meditačních soustředění využívá i Buddhova osmidílná stezka, kterou po dosažení osvícení formuloval Gautama Buddha asi v pátém století př. n.l. jako střední cestu, která se vyhýbá všem krajnostem.
První dva předpisy - správné nazírání a správné rozhodování - se vztahují na mysl. Žádný čin nevzniká sám o sobě, ale příprava k němu vždy začíná v mysli, ať vědomě či nevědomě.
Třetí až pátá zásada - správná řeč, správné jednání a správné živobytí – vyžadují mravné jednání.
Šesté až osmé pravidlo - správné úsilí, správná bdělost a správné soustředění – se zabývají kultivací mysli.
Pojem stezka v tomto případě neznamená postup od jednoho stupně ke druhému, ale všechny jsou stejně důležité a vzájemně provázané. Proto praktikující nepostupují po jednotlivých krocích, ale snaží se realizovat několik stupňů zároveň. Obvykle se začíná na třetím stupni a postupuje k poslednímu. Poté se praktikující vrací k prvním dvěma stupňům, které se z počátku přeskakují, protože jejich správné uplatnění v praxi je pro začátečníka náročné. Správné chápání totiž vyžaduje pochopení a vhled do čtyř vznešených pravd i vhled do pomíjivosti a neuspokojivosti všech jevů. Správné myšlení pak znamená přemýšlet, hovořit a jednat bez žádostivosti, nenávisti a krutosti.

Vyrobila DS Websites