Mandaly

Mandaly jsou pravidelné obrazce sloužící především ke koncentraci a meditaci a vizuálně napomáhají soustředění. Nejposvátnější z nich jsou jantry, které jsou přesně definované a používají se pro rituální účely. Jantry i mandaly mohou být i trojrozměrné a využívají se i ve stavitelství. Obvykle mají i hlubší význam a mají přispět k pochopení zákonitostí života i vesmíru.
Známé jsou tibetské mandaly vytvářené po dlouhou dobu z jemných obarvených zrníček písku, které jsou po dokončení rozfoukány a písek nasypán do řeky. Pro jejich tvůrce to tak znamená nejen posílení soustředění při jejich tvorbě, ale i nelpění na hmotě i výsledcích práce při jejich zániku. Ovšem pozitivní energie, vzniklá při jejich tvorbě se neztrácí.
V naší době jsou vlastnoručně tvořené mandaly využívány v terapii, kdy se při jejich tvorbě může harmonizovat psychické rozpoložení. Rovněž lze analýzou vytvořené mandaly, použitých tvarů a barev, zjistit emoce, problémy i touhy a směřování duše, které by zatím ještě mohly být skryty.

Vyrobila DS Websites