Mudry

Mudry jsou pozice těla nebo jeho částí, které mají určitý význam, symboliku a rovněž energetické působení. Některé jsou typické pro jednotlivá božstva a usnadňují jejich identifikaci nebo rozpoložení, v němž se nacházejí, popřípadě jejich činnost. Pozice těla, rukou, prstů mají svůj význam a využívají se jak při zobrazování božstev, tak při tanci, kdy je možno jejich prostřednictvím vyprávět celé příběhy, podobně jako při pantomimě. Využívají se při meditaci, kdy mohou napomoci k navození určitého stavu mysli, k usměrnění proudění energie nebo jejímu navýšení. Mohou být použity jak ve statické, tak v dynamické formě, kdy následují po sobě v předepsaném sledu.

Často jsou využívány pozice prstů k doplnění meditačních ásan. Jednotlivým prstům jsou přiřazeny jednotlivé živly – oheň, vzduch, nebe, země a voda nebo energie – ego, satva, radžas, tamas. Jejich spojováním při meditaci směřujeme tok energie a ovládáme či povzbuzujeme určité stavy mysli. Mohou být použity i samostatně pro vlastní léčení. Použitím muder při tanci nebo při uctívání vybraného boha se mu snáze přibližujeme či v sobě posilujeme jeho vlastnosti.

Vyrobila DS Websites